CZ | EN

Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814–1848 / Art and Culture in the Bohemian Lands 1814–1848

 
(c) UPM

Výpravná monografie podává přehled výtvarného a užitého umění biedermeieru v českých zemích z pohledu současné diskuse o povaze tohoto specifického uměleckého a myšlenkového proudu. První část tvoří tematické stati, které se zaměřují na rozmanité oblasti umělecké tvorby té doby i na její sociální a ideové kořeny. 

více >

Samostatná pozornost je věnována především nábytkovému umění, českému sklu a porcelánu, módě, malbě a grafice. Druhá, katalogová část, zahrnující přes 800 reprodukcí exponátů, je rozčleněna do několika celků sledujících téma domova, elegantní jednoduchost nového stylu, inspirace městským životem i kult přírody a přírodních materiálů.

méně >

 

Muzejní publikace roku 2008 – 1. místo v soutěži Gloria musaealis

 

vydavatelé: UPM v Praze a spol. Gallery
autor koncepce, editor: Radim Vondráček
texty: Helena Brožková, Jiří Fronek, Daniela Karasová, Šárka Leubnerová, Zuzana Novotná, Roman Prahl, Jiří Rak, Eva Uchalová, Vít Vlnas, Radim Vondráček, Jana Wittlichová et al.
vydání: české a anglické
formát: 28 x 24 cm, pevná vazba
počet stran: 528
počet reprodukcí: 843
ISBN 978-80-7101-073-9 (čj)
ISBN 978-80-7101-074-6 (aj)
cena (v UPM): 1 490 Kč (česky), 1 690 Kč (anglicky)

 

Kniha je v prodeji v muzejním obchodě v přízemí UPM a v distribuci.

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze