CZ | EN

Centrální depozitář UPM Stodůlky

Centrální depozitář. Foto Ondřej Kocourek

Centrální depozitář UPM Stodůlky
Červeňanského 2843/19
Praha 13
+420 778 772 407

Otevírací doba
Depozitář není přístupný pro veřejnost.
Otevírací doba kavárny
pondělí až pátek 10–22 hodin
sobota až neděle 15–22 hodin

Pětipodlažní budova má kruhový obvod kolem vnitřní čtvercové základny. Je vybavena nejmodernějšími technologiemi, které zaručují jak bezpečné uložení sbírkových předmětů, tak i komfort souvisejících pracovišť. 

Depozitáře jednotlivých sbírek mají svůj vlastní režim ve vnitřní čtvercové budově o rozloze 6 340 m2. Sbírky jsou uloženy podle typu materiálu. V ochozech po obvodu budovy jsou umístěny moderně vybavené restaurátorské ateliéry a kanceláře všech odborných pracovníků, kteří o sbírky pečují, od kurátorů, správců sbírek, restaurátory po pracovníky evidence sbírek. Na každém patře se nacházejí i badatelny pro odbornou veřejnost. Ve vestibulu bude pro veřejnost otevřena kavárna a je zde také prostor pro přednášky, workshopy či menší společenské události.

Celá budova je koncipována jako nízkoenergetický objekt – kanceláře obklopující samotný depozitář zároveň působí jako izolační vrstva, která snižuje spotřebu energie nezbytné k udržování stálého klimatu v depozitářích. K tomu je navíc využívána energie ze zemních vrtů, jež také snižuje energetické nároky budovy.

V budově je kavárna přístupná veřejnosti.

Centrální depozitář UPM Stodůlky
Červeňanského 2843/19
Praha 13
+420 778 772 407

Otevírací doba
Depozitář není přístupný pro veřejnost.
Otevírací doba kavárny
pondělí až pátek 10–22 hodin
sobota až neděle 15–22 hodin

FOTOGALERIE )

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze