CZ | EN

Úsek ředitele sbírek a výzkumu

Centrum designu a užitého umění

PhDr. Iva Knobloch
vedoucí Centra designu a užitého umění
knoboch@upm.cz

PhDr. Lucie Skřivánková, Ph.D.
kurátorka Centra designu a užitého umění
zadrazilova@upm.cz

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze