CZ | EN

Úsek ředitele sbírek a výzkumu

Centrum evidence sbírek

PhDr. Jana Croy
vedoucí evidence sbírek
croy@upm.cz

PhDr. Eva Neumannová
agenda výpůjčních tuzemských smluv sbírkových předmětů
neumannova@upm.cz

Jana Štěpánková
referentka evidence sbírek a tuzemských výpůjčních smluv
stepankova@upm.cz

Bc. Lucie Koutná
asistentka evidence sbírek
koutna@upm.cz

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze