CZ | EN

Úsek ředitelky muzea

Edukační a lektorské oddělení

Mgr. Vladimíra Sehnalíková
kurátorka edukační činnosti
sehnalikova@upm.cz
education@upm.cz

Mgr. Dana Havlová Rovenská, DiS.
edukátorka, komentované prohlídky
+420 776 623 016 
havlova@upm.cz
objednavky@upm.cz

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze