CZ | EN

Komentovaná prohlídka hlavní budovy na objednávku
Stálý program / komentovaná prohlídka / Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

Strop UPM. Foto Ondřej Kocourek

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Komentovaná prohlídka interiérů historické budovy postavené podle návrhů architekta Josefa Schulze. Budova, na jejíž stavbě se podíleli čelní představitelé tehdejší Obchodní a živnostenské komory a významné firmy, často mecenášsky, je vrcholnou ukázkou uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století. Účastníci prohlídky nahlédnou také do prostor uzavřených veřejnosti: zhlédnou výstavu o rekonstrukci muzea a podívají se k patě točitého schodiště v muzejní věži. Délka programu asi 60 minut, sraz účastníků v pokladně muzea. Cena 500 Kč.

Rezervace zde »

Historie Uměleckoprůmyslového musea v Praze zde »

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze