CZ | EN

Komentovaná prohlídka hlavní budovy
29.10.2019, od 16.30 / komentovaná prohlídka / Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

Interiér budovy UPM. Foto Ondřej Kocourek

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Komentované prohlídky interiérů naší historické budovy postavené podle návrhů architekta Josefa Schulze. Budova, na jejíž stavbě se podíleli čelní představitelé tehdejší Obchodní a živnostenské komory a významné firmy, často mecenášsky, je vrcholnou ukázkou uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století a nejvýznamnějším exponátem muzea. Účastníci prohlídky nahlédnou také do prostor uzavřených veřejnosti: zhlédnou výstavu o rekonstrukci muzea a podívají se k patě točitého schodiště v muzejní věži. Cena je 50 Kč.

29. října v 16.30 hodin

Rezervace zde »

Historie Uměleckoprůmyslového musea v Praze » 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze