CZ | EN

Úsek ředitelky muzea

Marketing a PR

Mgr. Michaela Kindlová
vedoucí oddělení marketingu a PR
pronájmy
kindlova@upm.cz

Mgr. Radka Potměšilová
PR manažer
servis pro novináře, fotografie k užití v médiích
mobil + 420 602 182 473
potmesilova@upm.cz

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze