CZ | EN

Metodiky, sekce pro učitele, dokumenty ke stažení

Galerijní a muzejní edukace

UPM v Praze se v letech 2011–2013 jako partner Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze podílelo na výzkumném projektu Vzdělávání v oblasti kulturní identity národa se zaměřením na muzea, galerie a školy v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).
Vedoucí projektu: Marie Fulková, hlavní řešitelka za UPM: Vladimíra Sehnalíková
Představujeme některé z výstupů projektu:

Jak připravit muzejní program

vám pomohou Metodiky přípravy a realizace vzdělávacích programů pro galerijní, muzejní a školní pedagogy pro předškolní, základní školní a gymnaziální vzdělávání

Metodiky tvoří tři samostatné celky se společnou částí zahrnující obecné zásady, které zohledňují potřeby jednotlivých stupňů škol. Obsahují podrobnější specifiku pedagogických postupů podle stupně školy a profilu žáka/studenta – návštěvníka galerie/muzea. Tato část představuje stručné případové studie se všemi potřebnými informacemi a aspekty, které by bylo možno využít, zopakovat, přizpůsobit a aplikovat v podobných situacích, nebo dokonce tyto situace modelovat podle zásad poznatků z případové studie. Příklad každé metodiky obsahuje také názorný edukační program s didaktickými pokyny, který považujeme za typický, jeho následné pedagogické zpracování ve škole nebo v rodině a obrazovou dokumentaci.
Metodiky byly v roce 2014 certifikovány Ministerstvem kultury ČR.

Odborné publikace

Metodika I
Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro předškolní vzdělávání)  Ke stažení zde »

certifikát MKČR Ke stažení zde »

Pracovní listy pro žáky a učitele Ke stažení zde »

Metodika II
Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro základní vzdělávání) ke stažení Ke stažení zde »

Metodika III
Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro gymnaziální vzdělávání) ke stažení Ke stažení zde »

 

Knihu GALERIJNÍ A MUZEJNÍ EDUKACE 2. UMĚNÍ A KULTURA VE ŠKOLNÍM KONTEXTU. UČENÍ Z UMĚNÍ
můžete zakoupit v našem e-shopu Zde » 

 

 

 

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze