CZ | EN

Úsek ředitelky muzea

Prezentace sbírek

Ing. Dušan Seidl
vedoucí oddělení prezentace sbírek
seidl@upm.cz

Ing. arch. Sylvie Novotná
zástupce vedoucího, produkce výstav
novotna@upm.cz

Mgr. Eva Koktová
produkce výstav
koktova@upm.cz

Ivana Quilezová
produkce zahraničních výstav, zahraniční zápůjčky,
smluvní agenda zahraničních repropráv
quilezová@upm.cz

Mgr. Veronika Mědílková
produkce zahraničních výstav a zápůjček
medilkova@upm.cz

Alena Bártová
technická redaktorka
bartova@upm.cz

Mgr. Kateřina Bendáková
technická redaktorka
bendakova@upm.cz

Libor Šötet
vedoucí instalační skupiny
sotet@upm.cz

Jaroslav Fojt
instalační skupina
fojt@upm.cz

Vojtěch Matějíček
instalační skupina
matejicek@upm.cz

František Nosek
správce Galerie Josefa Sudka

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze