CZ | EN

Úsek ředitele sbírek a výzkumu

Sbírka fotografie

Jan Mlčoch
kurátor sbírky fotografie
+420 778 543 929
mlcoch@upm.cz

doc. MgA. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D. 
kurátor
pospech@upm.cz

Jitka Štětková
správkyně depozitáře fotografie
+420 778 543 944
stetkova@upm.cz
 

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze