CZ | EN

Úsek ředitele sbírek a výzkumu

Sbírka kovů a různých materiálů

PhDr. Petra Matějovičová
vedoucí kurátorka sbírky kovů a různých materiálů
a kurátorka sbírky drahých kovů a různých materiálů
matejovicova@upm.cz

Mgr. Michal Stříbrný, DiS.
kurátor sbírky obecných kovů
stribrny@upm.cz

Milena Hořická
správkyně sbírky drahých kovů a různých materiálů, administrátorka
horicka@upm.cz

Bc. Tomáš Mori
správce depozitáře obecných kovů
mori@upm.cz

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze