CZ | EN

Úsek ředitele sbírek a výzkumu

Sbírka nábytku, prací ze dřeva, plastů a hodin

PhDr. Jiří Fronek, Ph.D.
vedoucí kurátor sbírky historického nábytku, prací ze dřeva a hodin
fronek@upm.cz

Mgr. Mariana Kubištová, Ph.D.
kurátorka sbírky nábytku 20. a 21. století a plastů
kubistova@upm.cz

Ing. Jiří Fomín
správce depozitáře nábytku, prací ze dřeva a hodin
fomin@upm.cz

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze