CZ | EN

Úsek ředitele sbírek a výzkumu

Sbírka textilu, módy a hraček

PhDr. Konstantina Hlaváčková
vedoucí  kurátorka sbírky textilu 20. a 21. století
hlavackova@upm.cz

Mgr. Markéta Vinglerová
zástupkyně vedoucí, kurátorka textilu 20. století
vinglerova@upm.cz

PhDr. Eva Uchalová
kurátorka historických oděvů
uchalova@upm.cz

PhDr. Markéta Grill-Janatová
kurátorka sbírky historického textilu a krajek
janatova@upm.cz

Mgr. Marie Míčová
kurátorka sbírky hraček
micova@upm.cz

Bc. Markéta Johanusová
správkyně depozitáře textilu
johanusova@upm.cz

Helena Toldeová
správkyně depozitáře textilu 20. století
toldeova@upm.cz

Hana Matoušková
správkyně depozitáře textilu
matouskova@upm.cz

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze