CZ | EN

kontakty

Úsek ředitelky muzea

Bc. Michaela Neškerová
vedoucí sekretariátu,
žádosti o repropráva v rámci ČR
+420 778 543 902
sekretariat@upm.cz
repro@upm.cz

Melanie Krasická
personální a mzdová referentka
personal@upm.cz

Roman Kotelenský
bezpečnostní ředitel
kotelensky@upm.cz

Petr Albok
mzdový účetní
albok@upm.cz

Jana Krasická
administrativní a spisová pracovnice (recepce),
vývozní povolení
+420 277 000 436
+420 778 543 901
podatelna@upm.cz

Ing. Jarmila Trnková
interní auditorka
trnkova@upm.cz

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze