Virtuální prohlídka interiérů

Virtuální prohlídka interiérů je moderní a efektivní způsob, jak prezentovat svou firmu a zaujmout zákazníky. Využitím této inovativní technologie můžete získat konkurenční výhodu, zvýšit a posílit důvěru zákazníků ve vaše produkty a služby. Nezapomeňte také na SEO potenciál virtuální prohlídky interiérů, která je publikována na Google.

Virtuální prohlídka poskytne vašim zákazníkům jedinečný a poutavý způsob, jak si prohlédnout interiér vašeho podniku. Ať už vlastníte restauraci, hotel, maloobchodní prodejnu nebo jakýkoli jiný typ provozovny, virtuální prohlídka interiéru může potenciálním zákazníkům poskytnout představu o tom, co mohou očekávat, ještě než vkročí do vašich prostor.

Virtuální prohlídky nabízejí zcela nový způsob, jak prezentovat interiéry potenciálním návštěvníků a klientům. Díky technologii virtuální 360 prohlídky je nyní možné vytvořit interaktivní 3D model prostoru, který umožní uživatelům prozkoumat interiéry podrobněji a detailněji než klasické fotografie.

Tento inovativní způsob prezentace interiérů formou virtuální prohlídky přináší řadu výhod. Návštěvníci a budoucí klienti získají možnost pohybovat se virtuálně prostorem kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím počítače či chytrého telefonu - mohou se otáčet kolem vlastní osy a zkoumat prostory z různých úhlů. Díky tomu lze prohlédnout i ta nejzapadlejší místa, aniž by bylo nutné prostory fyzicky navštívit.

Firmy zase díky virtuální prohlídce svých interiérů dosáhnou na mnohem širší skupinu potenciálních klientů - stačí odkaz na prohlídku umístit na vlastní web, sociální sítě nebo do profilu Moje firma na Google. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout dostupné prostory kdykoliv, aniž by museli cestovat na místo.

Díky svým jedinečným možnostem poskytují virtuální 360 prohlídky lepší alternativu pro prezentaci interiérů, než obyčejné fotografie nebo video bez kontextu. Uživatelé mohou prostory prozkoumat aktivně a ve vlastním tempu, což jim umožní udělat si o daném prostoru úplně jiný dojem. Tato technologie tak představuje skvělý nástroj pro maximalizaci dosahu firemního marketingu.

Možnosti virtuální prohlídky

Jedinečnou výhodou virtuálních prohlídek je jejich interaktivita, která uživatelům umožňuje prozkoumat různé typy interiérů velmi podrobně. Díky těmto možnostem mohou potenciální zákazníci či klienti aktivně zkoumat prostory firem a podniků ještě před tím, než do nich vstoupí.

Mezi základní možnosti interaktivní virtuální prohlídky patří:

 • Pohyb prostorem otáčením se doleva a doprava pomocí myši či šipek
 • Změna úrovně pohledu nahoru a dolů pro zkoumání vršků a zákoutí prostoru
 • Detailní zoomování do konkrétních částí či předmětů pro lepší posouzení detailů
 • Přechod mezi jednotlivými místnostmi nebo patry pro komplexní prohlídku celého prostoru
 • Informační panel s popisem lokace a její funkcí pro lepší orientaci
 • Možnost přidání odkazů na další služby provozovatele

Právě díky těmto možnostem interaktivity mohou virtuální prohlídky poskytovat mnohem komplexnější zážitek, než pasivní prohlížení fotografií.

Virtuální prohlídky se liší od běžných fotografií především těmito aspekty:

 • Interaktivita - Uživatel může prostory aktivně zkoumat pohybem, zvětšováním apod. Fotky poskytují pouze statický pohled.
 • Celkový dojem z prostoru - Díky pohybu mezi místnostmi se uživatel dostane k lepší představě o rozložení a funkčnosti celého interiéru.
 • Detailní pohled - prohlídky lze přiblížit na detailní zobrazení, stejně jako fotky. Ale díky pohybu v 360prostoru lze získat lepší představu o jednotlivých proporcích zobrazovaných interiérů.
 • Jiný úhel pohledu - Virtuální prohlídka ukazuje prostor i z úhlů, které by jednotlivé fotografie bežně nezobrazily.
 • Žádné časové omezení - Prohlídku lze kdykoli znovu spustit a prozkoumávat ji postupně.
 • Větší realismus - Přibližuje se skutečné prohlídce prostoru.
 • Možnost odkazování - Propojení s dalšími službami provozovatele či informacemi.
 • Lepší prezentace prostoru - Poskytuje komplexnější dojem a usnadňuje prezentaci na dálku.

Fotografie tak mohou virtuální prohlídku jen doplňovat, ale její interaktivita přináší mnohem účinnější prezentaci.

Příklady využití virtuální prohlídky interiérů při prezentaci různých typů firem

Virtuální 360° prohlídka nabízí firmy řadu možností prezentace jejich interiérů či služeb. Pro kancelářské budovy nebo výrobní haly umožňují detailní prohlídku dostupné plochy. Pro konferenční sály či výstavní prostory pak virtuální prohlídka demonstruje jejich velikost a další možnosti jako je např. variabilita uspořádání interiérů apod.

V případě hotelů nebo penzionů poskytují virtuální prohlídky hostům nejkomplexnější představu o dostupných ubytovacích kapacitách. Budoucí hosté si mohou aktivně prohlédnout velikost pokojů, vybavení či výhled z okna, aniž by museli přijet osobně. To je velkou výhodou zejména pro menší penziony nebo hotely v různých turistických destinacích a odlehlých lokalitách. Virtuální prohlídka těmto ubytovacím zařízením pomocí prezentace přes internet navyšuje skupinu potenciálních hostů. Proto stále více hotelů umisťuje rovnou na své webové stránky virtuální prohlídky svých interiérů nebo prostřednictvím Google či Facebooku oslovuje nové zájemce.

Zájemci o komerční pronájem prostor mohou díky virtuální prohlídce detailně poznat velikost disponibilní plochy nebo rozvržení jednotlivých prostorů ještě před osobní obhlídkou. To umožňuje efektivnější komunikaci mezi zájemcem a provozovatelem.

Restaurace mohou virtuální prohlídkou představit hostům celkové uspořádání svého prostoru, ale také detaily jako je velikost a rozmístění stolů či výhled z oken restaurace či umístění dětského koutku. To pomáhá hostům se lépe rozhodnout při finální volbě mezi různými podniky. Dalším benefitem je, že noví hosté, kteří znají prostory restaurace z virtuální prohlídky, se po příchodu do restaurace ocitají ve známém prostředí a cítí se příjemně.

Muzea a galerie mohou virtuální prohlídkou umožnit nahlédnout širší veřejnosti do svých expozic či výstav i bez fyzické návštěvy. Virtuální návštěvníci získají představu o rozvržení a obsahu expozice. Nebo si mohou např. detailně prohlédnout exponáty zblízka, což fyzická návštěva často neumožňuje. Bývá běžné, že návštěva virtuální prohlídky inspiruje návštěvníky potéexpozici navštívit i osobně. Prostřednictvím virtuální prohlídky je také možné vytvořit trvalou digitální podobu dočasných výstav, které tak zůstanou přístupné i po skončení výstavy.

Kadeřnictví, kosmetické salony a podobné menší firmy ocení virtuální prohlídku zejména při prezentaci svých prostor a služeb novým zákazníkům. Snadno tímto způsobem mohou ukázat uspořádání provozovny a rozsah poskytovaných služeb. Návštěva virtuální prohlídky často bývá posledním impulzem zákazníků k objednání či rezervaci služeb.

Virtuální prohlídka tak má řadu využití nejen pro komerční nemovitosti a ubytovací zařízení, ale i pro další podniky a služby, které chtějí potenciálním zákazníkům ukázat své prostory. S virtuální prohlídkou interiéru prezentovanou v Google Mapách lze snadno oslovit i mezinárodní publikum a přilákat zahraniční návštěvníky. Současně je virtuální prohlídka umístěná na Google i důležitým signálem pro lokální SEO.

Výhody firemní virtuální prohlídky pro marketing

Virtuální prohlídky interiérů přinášejí pro firmy řadu jedinečných možností, které usnadňují a zefektivňují jejich marketingové aktivity. Díky své interaktivitě totiž umožňují lépe prezentovat prostory nebo služby na dálku, oslovit širší publikum a maximalizovat dosah firemní prezentace. Největší přínos představuje globální dosažitelnost virtuální prohlídky prostřednictvím internetu, která je dostupná potencionálním klietům nonstop. Uživatelé z celého světa tak mohou kdykoliv a odkudkoliv detailně prozkoumat zobrazené prostory. Virtuální prezentace usnadňuje potenciálním klientům rozhodování, zda prezentovanou firmu navštívít. Mohou si za pomoci virtuální prohlídky vytvořit počáteční obraz o nabízené službě, a představit si tak její výhody. A to navyšuje šance, že prezentovanou nabídku využijí.

Firmy také prostřednictvím virtuální prohlídky demonstrují svoji inovativnost a schopnost využívat nové technologie. To je pro mnohé klienty a obchodní partnery důležitým kritériem při rozhodování. Virtuální prohlídka navyšuje firemní kredibilitu a prestiž v očích zákazníků.

V neposlední řadě je předností virtuální prezentace také její nízká pořizovací i provozní nákladovost ve srovnání s velkorysými tiskovinami či propagačními videi. Jednorázová investice na pořízení virtuální prohlídky se tak rychle vrátí díky úspoře za tradiční reklamní materiály. Prezentované informace lze navíc snadno aktualizovat podle potřeby.

Integrováním virtuální prohlídky na firemní web, do profilů na sociálních sítích a do firemního profilu Moje firma na Google lze její marketingový dosah dále znásobit. Virtuální prohlídka funguje jako živý banner lákající k podrobnějšímu seznámení, pomáhá budovat dobrou povědomost o firmě a zvyšovat důvěryhodnost značky. Přitahuje tak pozornost potenciálních zákazníků i strategických partnerů.

Díky své schopnosti poutavě a zábavnou formou představit možnosti firemních interiérů či služeb tak virtuální prohlídka přináší firmám řadu marketingových výhod, které usnadňují oslovení cílové skupiny a zvyšují efektivitu propagace.

Další výhody virtuálních prohlídek pro firmy:

 • Snadná aktualizovatelnost - virtuální prohlídky lze jednoduše aktualizovat o nové pokoje či služby
 • Nižší náklady - Vytvoření virtuální prohlídky je levnější než tisk a distribuce tištěných materiálů.
 • Analýza chování uživatelů - lze sledovat, které části prohlídky návštěvníky nejvíce zkoujmou
 • Zefektivnění prodejního procesu - klient si rychle utvoří představu o produktu či službě
 • Podpora prodeje i po skončení akce/výstavy - virtuální prohlídka produktů či interiéru zůstane online a může tak fungovat např. i jako firemní archiv
 • Využití pro vzdělávání zaměstnanců - prohlídka slouží k prezentaci pracovišť nebo technologií
 • Reference pro potenciální zákazníky a partnery - poukázáním na virtuální prohlídku firma působí moderně
 • Lepší prezentace na veletrzích a prezentacích - náhrada za drahou velkoplošnou prezentaci
 • Lepší ochrana životního prostředí - vyšší míra digitalizace snižuje spotřebu papíru

Google virtuální prohlídka - jednoduchý a osvědčený způsob, jak firmu propagovat na Google

Mezi nejvyužívanější platformy pro prezentaci virtuálních prohlídek patří služba Moje firma na Google. Díky této moderní firemní prezentaci firmy získají možnost zveřejnit svou virtuální prohlídku ve výsledcích vyhledávání na Google a také v Google Mapách. Což představuje obrovský marketingový potenciál a zásah na relevantní cílovou skupinu uživatelů, jelikož Mapy Google navštíví každý měsíc celosvětově přibližně 1 miliarda lidí.

Virtuální prohlídka je na Google viditelná při vyhledávání adresy firmy či navštěvy jejího firemního zápisu v Google mapách. To uživatelům umožňuje si prohlédnout interér firmy ještě před fyzickou návštěvou.

Pořízení virtuální prohlídky a následné umístění do firemního profilu ve vyhledávání a v Mapách Google má vysoký potenciál pro zviditelnění firmy v lokálním vyhledávání. Google firemní profil patří mezi nejdůležitější nástroje online firemní reprezentace a je často první vizuální informací o konkrétní firmě, na kterou narazí potenciální zákazníci v prohlížení dané lokality na Google. Virtuální prohlídka umístěná ve firemním profilu tak může významně navýšit počet nových klientů.

Firemní profil v Google je také důležitý pro optimalizaci pro lokální vyhledávání (SEO) na Google. Kompletně vyplněný profil s aktuálními kontaktními údaji, popisem činnosti a služeb, otevírací dobou a dalšími informacemi pozitivně ovlivňuje ranking firmy ve výsledcích vyhledávání na Google a v Mapách Google. Stejně tak je důležité profil doplnit kvalitními fotografiemi provozovny a jednotlivých služeb, které firma poskytuje. Virtuální prohlídka firemních prostor představuje jednu z klíčových prezentací, která uživatelům poskytne nejautentičtější dojem. A navíc díky optimalizaci firemního profilu má firma velkou příležitost ke zviditelnění v konkurenčním prostředí na Google a získat lepší pozici v lokálním vyhledávání.

Velkou výhodou je pak nulová finanční zátěž při provozu virtuální prohlídky na firemním profilu Google. Prakticky jediným nákladem jsou náklady na nafocení a zveřejnění virtuální prohlídky. Pro běžné firmy a provozovny se cena za vytvoření jednoduché Google prohlídky interiérů pohybuje okolo 5-10 tisíc korun.

Pokud Vás zajímá konkrétní cenová nabídka pro vaší provozovnu čí firmu, tak neváhejte a nezávazně požádejte o cenovou nabídku na fotografování virtuální prohlídky a její publikaci na Google a dalších platfomách.

Mezi hlavní výhody propagace firmy pomocí virtuální prohlídky v mapách Google patří:

 • Velký dosah - Google mapy měsíčně navštíví přes 1 miliarda uživatelů. Díky online prezentaci osloví firemní 360° prohlídka i zákazníky ze vzdálenějších lokalit, kteří si mohou prohlédnout provozovnou pohodlně online odkudkoliv.
 • Interaktivita - Uživatelé si mohou prohlídku prohlédnout podrobně podle vlastních preferencí.
 • Lepší orientace v prostorách - Náívštevník prohlídky získá lepší představu o dispozici a vybavení.
 • Možnost sdílení - Uživatelé mohou prohlídku sdílet na sociálních sítích a oslovit další zájemce.
 • Podpora optimalizace webu - Integrace virtuální prohlídky do firemního profilu na Google přispívá k lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání. Firma je tak lépe vyhladatelná pro nové klienty.
 • Ulehčuje rozhodování zákazníků k osobní návštěvě.
 • Úspora oproti tradiční formě tištěné reklamy.
 • Snadná aktualizace při změnách v provozovně.
 • Zobrazení na všech zařízeních - na počitačích, chytrých mobilech a tabletech.

Google virtuální prohlídka má pro každou firmu vysoký marketingový přínos s minimálními náklady. Je to jednoduchý a osvědčený způsob, jak firmu zviditelnit na Google.

Pořízení virtuální prohlídky

Virtuální prohlídka interiéru je investicí, která se firmám vrátí efektivnější prezentací prostorů a služeb a také maximalizací dosahu marketingových aktivit. Její pořízení však vyžaduje určitou přípravu a technické zajištění. Je i nutné zvážit, jak rozsáhlou virtuální prohlídku potřebuje firma zachytit - zda půjde pouze o několik vybraných prostor, či o kompletní firemní areál.

Jednotlivé snímky prohlídky interiérů musí kvalitou odpovídat požadavkům na ostrou a věrnou digitální reprezentaci reality. Je třeba zachytit všechny důležité detaily, barvy i stíny. Důležité je snímat prostředí za přirozeného osvětlení a ošetřit odstraněním odrazů či stínů. Pro lepší orientaci se doporučuje nafotografovat i identifikační body. Od kvality realizace a technického zpracování se pak odvíjí výsledný marketingový úspěch virtuální prezentace.

Maximální využití virtuální prohlídky

Pro plné využití potenciálu virtuální prohlídky by firmy měly zvážit její prezentaci na co nejvíce platformách. Kromě nezbytného umístění do Google map a na firemní web je vhodné zveřejnit odkaz na prohlídku i na dalších online kanálech. Mezi ně patří zejména sociální sítě Facebook a Instagram, ale také odborné portály či stránky se zaměřením na dané odvětví.

Virtuální prohlídky usnadňují firmám propagaci na více úrovních a zvyšují jejich konkurenceschopnost. Maximální využití všech dostupných komunikačních kanálů posune virtuální prohlídku do popředí celkové firemní prezentace a přinese nejlepší možné výsledky v podobě zvýšeného zájmu o firmy a její služby.